n1-1 n2-1 n3-1 n4-1

AT VIETNAM dự khai trương Hội Nâng Cao Cuộc Sống

PDF.InEmail

Ngày 19/5/2017 AT VIETNAM đã tới dự khai trưởng của Công ty Hội Nâng Cao Cuộc Sống Việt Nam. Ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt - ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu của dân tộc. 

AT VIETNAM kính chúc Hội Nâng Cao Cuộc Sống hoạt động động mạnh mẽ và mang lại giá trị nhiều cho Cộng đồng trong suốt quá trình phát triển của mình. 

hoi1

hoi2

hoi3

Ban truyền thông AT

  • anh1.jpg
  • anh2.jpg
  • anh3.jpg
  • anh4.jpg