Phần mềm đa cấp mô hình mặt trời

Phần mềm đa cấp mô hình mặt trời bao gồm các module hoạt động khác nhau để hỗ trợ các hoạt động của công ty đa cấp. Mô hình này thường được áp dụng trong nhiều công ty đa cấp ở cả trong và ngoài nước, và điều quan trọng là việc thực hiện chính sách công bằng. Những chính sách công bằng có thể xuất hiện ở nhiều khía cạnh, và chúng ta sẽ tìm hiểu về chi tiết hơn trong bài viết dưới đây.

Ưu điểm của phần mềm đa cấp mô hình mặt trời

 • Công bằng: Việc bạn là người nào đến trước hoặc sau không quan trọng. Thu nhập nhiều hoặc ít phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của bạn.
 • Bền vững: Bởi vì hệ thống này đề cao sự công bằng, nó thường được áp dụng bởi các công ty lớn trong ngành. Các công ty lớn này thường có chiến lược dài hạn để phát triển.

Nhược điểm của phần mềm đa cấp mô hình mặt trời

– Thu nhập cho các thành viên đến rất chậm, gây khó khăn.

 • Giải pháp: Công ty có thể cân nhắc thay đổi cách trả hoa hồng bằng cách tập trung trả nhiều hơn cho một nhóm cụ thể, có thể là những người bán hàng trực tiếp hoặc những người đạt danh hiệu cấp trung hoặc cao.

– Hệ thống khó phát triển mạnh mẽ vì khó thu hút những lãnh đạo kinh nghiệm trong ngành.

 • Giải pháp: Có thể tạo các sự kiện thưởng cho người mới tham gia hoặc thưởng cho những lãnh đạo có kinh nghiệm. Hoặc có thể tích hợp mô hình nhị phân vào mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty có giá trị trong mắt các thành viên hoặc người tiêu dùng.

Khái niệm “điểm” trong mô hình đa cấp

Trong mô hình đa cấp, khái niệm “điểm” là một đơn vị tiền tệ được sử dụng thay vì tiền mặt. Điều này thường được biểu thị bằng cụm từ “point” (ví dụ: Bpoint, Wpoint…). Lý do sử dụng “điểm” thay vì tiền mặt có những lợi ích quan trọng sau đây:

Mỗi danh mục sản phẩm có biên lợi nhuận khác nhau. Nếu chúng ta áp dụng một chính sách hoa hồng cố định dựa trên phần trăm doanh thu, ví dụ như trả 50% tổng doanh thu cho hệ thống phân phối, sẽ xảy ra các tình huống sau:

 • Sản phẩm có biên lợi nhuận thấp (ví dụ: 10%) sẽ không thể trả 50% tổng doanh thu cho hệ thống phân phối.
 • Sản phẩm có biên lợi nhuận rất cao (ví dụ: 90%) thì tổng 50% sẽ quá ít cho nhà phân phối, và công ty sẽ không hợp lý trong việc thanh toán cho họ.
 • Hơn nữa, sản phẩm có thể có các chi phí khác nhau như thuế GTGT, phí dịch vụ cho sản phẩm, và điều này làm cho việc tính hoa hồng dựa trên phần trăm doanh thu thực sự không công bằng.

Vì vậy, khái niệm “điểm” ra đời để giúp cân bằng các sản phẩm khác nhau. Ví dụ, có thể quy định rằng:

 • Sản phẩm A: cần phải đạt 1000 điểm (tương đương với 1.000.000 đồng doanh số), nhưng giá bán lẻ của sản phẩm là 1.125.000 đồng.
 • Sản phẩm B: cũng cần 1000 điểm (tương đương với 1.000.000 đồng doanh số), nhưng giá bán lẻ của sản phẩm là 3.000.000 đồng.

6 loại hoa hồng trong mô hình đa cấp mặt trời

Có sáu loại hoa hồng thường được sử dụng trong các mô hình đa cấp, và mỗi loại có cách tính và mức độ khác nhau:

Hoa hồng trực tiếp

Hoa hồng trực tiếp là một hình thức thưởng trong các chương trình đa cấp hoặc tiếp thị mạng. Trong loại này, người bán hàng được thưởng một phần doanh số hoặc giảm giá trực tiếp khi họ bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng hoặc thành viên khác. Mức hoa hồng trực tiếp có thể khác nhau tùy vào cấp bậc hoặc danh hiệu của người bán và sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Ví dụ 1:

 • Cộng tác viên: Nhận mức giảm giá trực tiếp là 5% trên tổng giá trị đơn hàng.
 • Danh hiệu Đồng: Nhận mức giảm giá trực tiếp là 7% trên tổng giá trị đơn hàng.
 • Danh hiệu Bạc: Nhận mức giảm giá trực tiếp là 10% trên tổng giá trị đơn hàng.
 • Danh hiệu Vàng: Nhận mức giảm giá trực tiếp là 12% trên tổng giá trị đơn hàng.

Ví dụ 2:

 • Cộng tác viên: Nhận mức giảm giá trực tiếp là 5% trên tổng giá trị đơn hàng.
 • Các danh hiệu còn lại: Nhận mức giảm giá trực tiếp là 15% trên tổng giá trị đơn hàng.

Mức hoa hồng trực tiếp thường thay đổi tùy theo sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể và chính sách của công ty, có những sản phẩm hoặc dịch vụ có lợi nhuận cao sẽ có mức hoa hồng trực tiếp cao hơn, thậm chí có thể lên đến 30-60%.

Hoa hồng theo danh hiệu (cấp bậc)

Danh hiệu hoa hồng theo cấp bậc là một hình thức khuyến mãi trong kinh doanh, dựa trên việc đạt được mức doanh thu cụ thể. Mỗi cấp bậc sẽ có các mức hoa hồng khác nhau hoặc các phần thưởng tương ứng. Thường thì, các cấp bậc ở mức thấp sẽ bắt đầu lại từ đầu sau mỗi tháng, trong khi các cấp bậc ở mức cao sẽ duy trì, nhưng có thể cần thỏa điều kiện cụ thể để tiếp tục duy trì.

Ví dụ:

 • Danh hiệu Đồng: hoa hồng 5% (reset mỗi tháng)
 • Danh hiệu Bạc: hoa hồng 10% (reset mỗi tháng)
 • Danh hiệu Vàng: hoa hồng 15% (reset mỗi tháng)
 • Danh hiệu Ruby: hoa hồng 17% (không reset mỗi tháng, nhưng cần năng động doanh số ít nhất 1.000 điểm cá nhân hoặc nhánh yếu, và ít nhất 6 tháng đủ năng động trong 1 năm tài chính)

Hoa hồng lệch cấp

Hoa hồng lệch cấp là một hình thức thanh toán hoa hồng trong một hệ thống hoạt động mạng lưới hoặc công ty đa cấp, nơi người tham gia sẽ nhận được tiền hoa hồng dựa trên danh hiệu hoặc cấp bậc của họ. Người ở mức danh hiệu cao hơn sẽ nhận được mức hoa hồng lớn hơn so với những người ở mức danh hiệu thấp hơn.

Ví dụ cụ thể, nếu có hai thành viên trong hệ thống:

 • Thành viên A có danh hiệu Đồng và được hưởng hoa hồng là 3%.
 • Thành viên B nằm dưới thành viên A và có danh hiệu Bạc, nhận hoa hồng là 5%.

Trong trường hợp này, thành viên B sẽ nhận được một phần hoa hồng chênh lệch so với thành viên A. Cụ thể, hoa hồng của thành viên B là 5% – 3% = 2% mà thành viên A không nhận được.

Điều quan trọng cần lưu ý để tránh việc tổng số tiền hoa hồng trả cho tất cả thành viên vượt quá một mức quy định, chính sách hoa hồng lệch cấp sẽ được tính từ thành viên có danh hiệu thấp nhất lên đến thành viên có danh hiệu cao nhất. Điều này đồng nghĩa với việc những thành viên đã nhận hoa hồng chênh lệch từ thành viên dưới họ sẽ không được tính lại khoản tiền này khi tạo ra sự chênh lệch với thành viên ở trên.

Hoa hồng đồng cấp

Hoa hồng đồng cấp là một hình thức trong kế hoạch hoa hồng mạng lưới đa cấp (MLM) nhằm ngăn chặn việc nhiều thành viên ở cùng một cấp độ và cùng có danh hiệu giống nhau. Nếu xảy ra tình trạng hai hoặc nhiều thành viên ở cùng cấp độ đạt cùng một danh hiệu, chỉ một người trong số họ sẽ nhận được hoa hồng đó.

Ví dụ cụ thể:

 • Thành viên A: Đạt danh hiệu Vàng, được hưởng hoa hồng danh hiệu 10%.
 • Thành viên B: Cũng đạt danh hiệu Vàng và được hưởng hoa hồng danh hiệu 10%. (B là thành viên ở cùng tầng cấp dưới của A)

Theo nguyên tắc hoa hồng lệch cấp, hoa hồng của A sẽ được tính bằng cách trừ 10% doanh thu từ B ra khỏi 10% doanh thu từ A, dẫn đến kết quả là hoa hồng của A sẽ bằng 0 hoặc chỉ được tính từ một phần nhỏ của doanh số mà A tạo ra mà không bị B ảnh hưởng.

Hoa hồng đồng cấp thường áp dụng cho các thành viên ở cấp độ cao hơn trong hệ thống, và hiếm khi được áp dụng cho các cấp độ thấp hơn.

Hoa hồng phụ cấp

Hoa hồng phụ cấp thường được dành cho những người có các vị trí quan trọng, bởi vì việc họ thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi chi phí đáng kể để duy trì hệ thống của họ. Các khoản hỗ trợ này thường bao gồm:

 • Trợ cấp cho việc đi lại, bảo dưỡng xe cộ.
 • Trợ cấp cho việc duy trì văn phòng đại diện.
 • Trợ cấp cho ngân sách quảng cáo.
 • Trợ cấp cho ngân sách tuyển dụng…

Hoa hồng lãnh đạo

Các thành viên có cấp bậc cao thường gặp khó khăn trong việc kiếm tiền từ hoa hồng nếu chỉ phụ thuộc vào các mức 1, 2, 3, 4, và 5 của hệ thống. Lý do là những người ở tầng dưới họ đã nhận hầu hết phần trăm lớn các khoản hoa hồng từ các giao dịch. Để giúp họ tăng thu nhập, công ty áp dụng một chính sách tặng thêm hoa hồng, từ 0,5% đến 2%, dựa trên tổng doanh số của nhóm tầng dưới (với điều kiện là những thành viên ở tầng dưới đã không nhận hoa hồng từ phần này trước đó).

Dưới đây là một số loại hoa hồng phổ biến dành cho lãnh đạo:

 • Phần trăm hoa hồng tính trên tổng doanh thu của toàn bộ nhóm tầng dưới (ví dụ: từ 0,5% đến 2%).
 • Phần trăm hoa hồng tính trên tổng lợi nhuận của công ty (ví dụ: mỗi năm, lợi nhuận công ty là 100 tỷ đồng, và sẽ được chia đều cho 100 người đạt cấp bậc cao nhất trong hệ thống).
phần mềm đa cấp mô hình mặt trời
Phần mềm đa cấp mô hình mặt trời

Các chức năng trong phần mềm đa cấp mặt trời

Dưới đây là một số tính năng cơ bản mà một phần mềm đa cấp liên quan đến mảng mặt trời cần có:

Chức năng cho thành viên:

 • Đăng ký và đăng nhập: Cung cấp phương tiện xác thực thông qua số điện thoại, email. Hỗ trợ chức năng quên mật khẩu và quản lý thông tin cá nhân.
 • Danh sách tin tức: Hiển thị các thông tin về các lĩnh vực như tin tức, thông tin, dự án, và hướng dẫn.
 • Danh sách sản phẩm: Hiển thị danh mục sản phẩm và chi tiết sản phẩm.
 • Danh sách khách hàng: Bao gồm danh sách liên hệ và thông tin của các khách hàng.
 • Danh sách thành viên: Bao gồm danh sách người đăng ký thành viên, mã bảo trợ, và đường dẫn giới thiệu.
 • Danh sách đơn hàng của thành viên: Hiển thị thông tin về các đơn hàng mà thành viên đã tạo.
 • Danh sách hoa hồng của thành viên: Hiển thị thông tin về các khoản hoa hồng mà thành viên đã nhận.
 • Danh sách thành viên F1: Liệt kê danh sách thành viên cấp dưới của thành viên gốc.
 • Cây hệ thống thành viên: Hiển thị cấu trúc mạng lưới thành viên.
 • Hiển thị doanh thu, doanh số, hoa hồng dự trù: Cung cấp thông tin về doanh thu, doanh số, và hoa hồng dự kiến.
 • Quản lý ví tiền: Cho phép đăng ký nạp và rút tiền, cũng như thực hiện chuyển đổi tiền giữa các ví.

Chức năng cho quản trị viên:

 • Quản lý tin tức: Quản lý, chỉnh sửa, và xuất bản các bài viết và tin tức.
 • Quản lý sản phẩm: Quản lý danh mục sản phẩm và thông tin chi tiết về sản phẩm.
 • Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin và tương tác với khách hàng.
 • Quản lý thành viên: Bao gồm kích hoạt và hủy kích hoạt thành viên, tìm kiếm và lọc thông tin thành viên, quản lý cấp bậc và phân quyền.
 • Quản lý cấu hình chính sách: Cho phép quản trị viên cấu hình các chính sách, bao gồm cả chính sách động và tĩnh.
 • Quản lý doanh thu và doanh số: Theo dõi, thống kê, và xuất dữ liệu liên quan đến doanh thu và doanh số.
 • Quản lý hoa hồng thành viên: Quản lý các loại hoa hồng, tính toán hoa hồng theo thời gian thực, tuần, tháng.
 • Quản lý cấp bậc và chức danh thành viên: Quản lý cấp bậc và chức danh của thành viên, bao gồm cấp bậc vĩnh viễn và cấp bậc theo tháng, quý, năm.

Các tính năng khác:

 • Quản lý chính sách động: Quản trị viên có thể thay đổi số liệu về chính sách để phù hợp với từng thời điểm
 • Tối ưu hóa SEO cho bài viết theo thuật toán của Google
 • Xuất dữ liệu: dưới dạng báo cáo thống kê cho các đối tượng khác nhau (nhà đầu tư, người mua cổ phiếu, kế toán).
 • Backup và lưu trữ dữ liệu tổng hợp: Thực hiện sao lưu và lưu trữ dữ liệu quan trọng của hệ thống.

Mô hình đa cấp mặt trời không chỉ giúp tối ưu hóa việc quản lý tài chính, mà còn tạo ra cơ hội cho người tham gia để chia sẻ lợi ích và tiến bộ cùng với mọi người trong mạng lưới đa cấp. Phần mềm đa cấp này giúp kết nối các thành viên, theo dõi hoạt động, và cung cấp thông tin quan trọng, tạo nên sự liên kết và tính chuyên nghiệp trong hệ thống đa cấp.

>>> Xem thêm: Phầm mềm đa cấp mô hình đều tầng

5/5 - (1 bình chọn)
Translate »